Linea Erregularrak

Ohar legala


Datuen Babeserako 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluan ezarritakoa betez, datuak biltzeko orduan izan beharreko informazioa arautzen duena, zera jakinarazi nahi dizugu; zuk ematen dizkiguzun datuak fitxategi automatizatu batean gordeko dira, eta horren helburua arreta ematea eta gure produktu eta zerbitzuei buruzko informazio ematea izango da.

Datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta aurka egiteko eskubidea daukazu, eta helbide honetara idatziz egikaritu dezakezu: info@cuadrabus.com.

ERABILERA BALDINTZAK

http://www.cuadrabus.com web orria erabiltzeko arauak lege abisu honetan ezarritakoak dira, Espainiako legeen arabera. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du web orria eta bertako zerbitzu eta edukiak modu egokian erabiltzeko, indarreko legeak, fede ona, onartutako erabilerak eta ordena publikoaren kontra egin gabe.

LSSI Legea betez, jakinarazi nahi dizugu web orri hau eta bertako material guztia AUTOBUSES CUADRA S.A. enpresari dagozkiola. IFZ: A-01.018258 ; Helbidea: Zankueta Poligonoa, z/g 01468 Amurrio (Araba) (Gasteizko Merkataritza Erregistroa, 226. Liburukia, Anonimoen Ataleko 126. Liburua, 63. Folioa, 1.335. Orria, 1980/02/01 datako 1. Inskripzioa).

http://www.cuadrabus.com web orria edo bere zatiak ezin izango dira erreproduzitu, bikoiztu, kopiatu, saldu, berriro saldu edu ustiatu, helburu komertzial baterako edo beste edozein helburutarako, ez badu gure konpainiak berariaz onartzen.

Halaber, debekatuta dago web orria bidegabeki erabiltzea, AUTOBUSES CUADRA, S.A. enpresaren kontra edo hirugarren baten kontra, edo edonola ere kalteak eragitea edo web orriaren funtzionamendu normala oztopatzea.

Materialak aldatu edo material horiek beste erabilera baterako erabiltzea, erregistratutako markaren eskubideak bortxatzea bat da.

ARDURA MUGATUA

AUTOBUSES CUADRA S.A. enpresa ez da hirugarrenen aurrean erantzule izango, zuzeneko edo zeharkako edozein kalte ekonomikoren, edo bezeroen edo irabazien galeraren aurrean, http://www.cuadrabus.com web orriaren ondoriozko erabilera batengatik.

LOTURAKBESTE WEBGUNE BATZUEKIN

Web orri honek AUTOBUSES CUADRA S.A. enpresak kudeatzen ez dituen beste atari edo web orri batzuekin loturak izatekotan, sozietate honek adierazten du ez daukala orri horiekiko kontrolik, eta ez dela horietako edukien erantzule. Web honetan agertzen diren loturak erreferentzia informatibo soilak izango dira, eta ez da bertako edukien, jabeen, zerbitzuen edo produktuen baloraziorik egingo. AUTOBUSES CUADRA S.A. enpresak edozein unetan edozein lotura ezabatzeko eskubidea dauka. Edozein kasutan, AUTOBUSES CUADRA S.A. enpresak ez dauka erantzukizunik hirugarren horiek ematen dituzten zerbitzuen gainean, horiekin lotuta egon daitezkeen erreklamazio edo salaketak egotekotan.

Web orri baten eta AUTOBUSES CUADRA S.A. enpresaren web orrian dauden orrien arteko edozein hiperesteka ezartzeko, baldintza hauek bete beharko dira: AUTOBUES CUADRA S.A. enpresak ez du erantzukizunik izango hiperesteka egiten den web orrian dauden edukien gainean, ezta bertan dauden informazio eta adierazpenen gainean ere. Ezin izango da AUTOBUSES CUADRA S.A. enpresaren web orrian dauden zerbitzu edo eduki bat bera ere kopiatu, ez zatika, ezta osorik ere. Hiperesteka jartzen den web orrian ez da AUTOBUSES CUADRA S.A. enpresari dagokion markarik, izen komertzialik, errotulurik, izenik, logotiporik edo esloganik egongo.