Linea Erregularrak

DGT-ak ESKOLA-GARRAIOBIDEETAKO ZAINTZA HANDIAGO TU ASTE HONETAN

04 Feb 2019

Guartik aurrera otsailaren 8ra arte, ostirala, eskola zerbitzua egiten duten ibilgailuak zainketa objetu izango diira Guardia Zibilaren Trafikoaren Taldetako agenteen partez, DGT-ak urtero egiten duen ibilgailu hauek eragindako istripuak murrizteko kanpainiak bultzatuz.

Bost egun hauetan, agenteek ibilgailuen azterketa handiagotuko dute, baimenak eta ibilgailu bakoitzak zerbitzua emateko  izan behar dituen dokumentu guztiak ziurtatuz. Era berean, agenteek ibilgailuaren kondizio teknikoak eta arauak eskatutako segurtasun elementuak adituko dituzte, baita gidariak berak izan beharreko baldintzak, hala nola, gida-baimena, gidatzeko denborak eta deskantsuak.

Segurtasuna ezinbestekoa da era honetako garraioetan, eta urteroko istripuetako zifrek adierazten dute hauxe sektore segurua dela, batez ere, alderaketa-irizpidetzat hartu izaten baldin bada bidaiako bidaiarien hilketa zenbakiak -ibilitako kilometro bakoitzeko.

Sustapen Ministerioko Garraioetako Idazkaritza Nagusitik esaten dute, egunero 630.000 ikasle inguruk eskoletara irizteko eta etxera bueltatzeko autobus zerbitzua erabiltzen dutela; eta horrenbestez, adin gabekoen mugikortasun segurua Organismoaren lehentasunetariko bat da. Horrez gain, kanpainia hauen bitartez gurasoei gogoratu nahi zaie irakaskuntza zentroie edota gurasoen elkarteei eskatzeko aukera dietela eskoletako garraio zerbitzuak araudiak eskatutako baldintza guztiak bete ditzatela, era honetako zerbitzuetan.

Era honetako kanpainetan orokorra den legez, herrie hauetara murgiltzea gonbidatu izan zaie, non  garraio honetako zaintza hirikoa eta hiritartekoa bilakatzen delarik.

CONFEBUS-etik eskolarteko garraio zerbitzuak eskaintzen dituzten abantailak nabarmentzen ditu, bai segurtasun bidean, mugikortasunean eta iragankortasunean. Autobusean bidaiatzea, kotxean bidaitzea baino 21 aldiz seguruagoa da, zaurituei dagokienez; eta 24 aldiz seguruagoa hildakoei dagokienez. Eskola-garraioan dauden datu seguruenetariko bat, araudiari dagokionez (Real Decreto 443/2001), honelako garraio zerbitzuak erregulatzen dituena ( laguntzailea autobusean izatea derrigorrezkoa, ibilgailuen baldintza tekniko espezifikoak, ITV espezifikoa, bidaien iraupen maximoa, etab.). Gainera, autobusek hobekuntza bikaina sustatu izan dute azken urteetan, hobekuntza teknikoak eta segurtasun elementu aktibo eta pasiboak bermatuz. Horrenbestez, %80 autobus inguruk segurtasun uhala dute.

Eskolako autobusean irakasten

Etxetik eskolarako bidaiak egokiak izan daitezke autobusean doazen helduek adin gabekoie garraio-segurtasunari buruzko mezuak gogoratzeko, hala nola:

Autobusaren atzean inoiz ez gelditu.

Gidaiariaren seinaleari itxaron eta behintzat hiru metro aurrerago gurutzatu.

Autobusean eserita egon eta segurtasun uhala ipini, azken hau izanen badu.

Autobusera sartzean eta irtetzean ezin da korrikarik egin.

Monitoreak eta gidariak esandako bete.

Gurasoek haien seme-alabek erabiltzen duten ibilgailua aztertu behar dute, irakaskuntza zentroei ibilgailuen kontratua eskatuz eta etxera/eskolarako bidaian monitore batez lagunduak doazela ziurtatu behar dira.

Iturria: http://confebus.org