Linea Erregularrak

Lehiatil Berria Haron

27 Jul 2018

Pasadenekainean Logroño-Bilbao linearentzakolehiatilberriairekigenuenHarokoautobusgeltokian. Ofizina, eraikinarenbarruandago; eta hauxeberabidaiarientzakoerosotasuneta baliabideguztiakeskaintzendituautobuserakosarrerakerosterakoorduan.

Errioxakobiauzotardabiltzazerbitzuhaueskaintzen. Espazioberrihonekin, gurebezeroenarretahanditunahidugu, Bilboko, Logroñoko eta Gazteizkoofizinekin batera.

Moduhonetara, pertsonaguztientzakoeskuragarrigaudeedonolakozalantzakargitzeko; hala nola, zerbitzuak eta sarrerensalmenta. Horretazgain, paketeakfakturatuditzakezu, baitaumeentzako eta emakumehardunentzakosegurtasungailuakeskatu ere, besteakbeste.

Zerbitzuberakargitzenditugutelefonoz, 941.311.307 zenbakiarekinkontakatuzgero.
Zurebidaiesperientziagurekinpartekatzekozaingaude.